درباره ما

گروه هنری پلکان در سال ۱۳۹۸ با همکاری مرضیه حیدرپور (هنرمند نقاش، مذهب و کیوریتور هنری) و معصومه حیدرپور (هنرمند خوشنویس و نقاشیخط) تشکیل شد. هدف آن معرفی هنرمندان و معرفی آن ها به جامعۀ هنری است و برگزاری نمایشگاه‌های هنری و ورکشاپ‌ها. گروه هنری پلکان قصد دارد پله پله هنرمندان را هدایت کرده و به جامعۀ هنری معرفی کند. و برای فروش آثارشان نهایت تلاش خود را انجام دهد.

اولین فعالیت خود را با نمایشگاه «طبیعت از نگاه هنرمندان معاصر» در گالری نجما و چند ورکشاپ در فرهنگسرای گلستان و گالری نجما آغاز کرد. با شیوع کرونا و تعطیلی گالری‌ها نتوانست فعالیت کند تا به امروز (۱۴۰۲)که با همکاری خانم مهرنوش روزبهانی عضو جدید گروه و با ورکشاپهای هنری کار خودش را آغاز کرده و نمایشگاهی را با جمعی از اساتید در زمینه خوشنویسی و نقاشیخط با عنوان «زینت دهر» در موزۀ رضا عباسی در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۲ به نمایش خواهد گذاشت.

اعضای گروه هنری پلکان:

دبیر هنری: مرضیه حیدرپور

دبیر اجرایی: مهرنوش روزبهانی

کارشناس هنری : معصومه حیدرپور

روابط عمومی: مریم‌السادات محمودی