موزه‌گردی با گروه هنری پلکان/موزۀ رضا عباسی

ورودی موزۀ رضا عباسی

به بهانه فراخوان نمایشگاه گروه هنری پلکان در موزۀ رضا عباسی، برآن شدیم تا دربارۀ این موزه اطلاعاتی را به شما خوانندگان و هنرمندان عزیز ارائه بدهیم. شاید در آینده نزدیک یکی از دوست‌داران این موزه شدید. این موزه به عنوان گنجینه‌ای بسیار ارزشمند و محبوب در میان توریست‌ها و مسافران و هنرمندان هر ساله مورد بازدید افراد بیشماری واقع می‌شود.

بیشتر

هنر خوشنویسی در ایران

خط کوفی

هنر خوشنویسی در معنای خاص، هنر نگارش زیباست. این اصطلاح را در مورد نگارش آزاد با قلم مو یا قلم به کار می‌برند. بنابراین،خوشنویسی از حروف نویسی (مثلأ، به صورت کتیبه)، و نیز از طراحی حروف متمایز است.

بیشتر

خلاصه کتاب/ تفکر در عهد باستان (قسمت اوّل)

این کتاب به معرفی برخی مسائل جالب توجه فلسفی در تفکر عهد باستان اختصاص دارد، در طی ۱.۱۰۰ سال یا همین حدود از هومر تا سِنت اگوستین.

اشعار هومر از جملۀ نخستین آثار ادبیات یونانی است و در تفکر متاخر عهد باستان تاثیر عمیقی به جا گذاشته است. مرگ اگوستین در ۴۳۰ بعد از میلاد در دوره‌ای اتفاق افتاد که امپراتوری روم غربی ( لاتین زبان) متلاشی شده است. سنّت تفکر باستان در فلسسفه در امپراتوری روم شرقی(یونانی زبان) و در دولت‌های عرب، قبل از ورود مجدّد به اروپای غربی، ادامه یافت و از جهاتی سقوط بخشی از امپراتوری روم نشان بارز گسست مهمی در تاریخ فلسفه است. با این همه، کاملاً خطا نیست که آگوستین را شروع فلسفۀ قرون وسطی محسوب کنیم.

بیشتر